Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Sołtys:

Jolanta Stefaniuk

 

Rada sołecka:

Tadeusz Kapłan

Mirosław Kolenda

Renata Kubiś

 

liczba mieszkańców (31.12.2023) - 197 osób

 

Rys historyczny:

Pierwsze pisane wzmianki o tej miejscowości pochodzą z 1580 roku. Ówcześnie należała ona do klucza kozieradzkiego Bohawitynów. Wykazywano w niej 4 rodziny bojarskie posiadające po 1 włóce ziemi i 8 rodzin chłopskich na półwłókowych gospodarstwach. Przez kolejne wieki była to część dóbr kozieradzkich (konstantynowskich).

W XIX wieku funkcjonowała wieś o tej nazwie położona na północy, natomiast na południe od niej położony był folwark Zakalinki. W 1827 roku w całej wsi naliczono 19 domów i 197 mieszkańców. Podczas uwłaszczenia gruntów dworskich wydzielono 28 tzw. osad (gospodarstw), po około 30 mórg każda.

W latach 80. XIX wieku wieś liczyła 22 zagrody chłopskie. W 1921 roku wykazywano 46 domów i 266 mieszkańców (wszyscy Polacy). W 1938 roku w Zakalinkach mieszkały 274 osoby na 583 ha gruntów. W 1987 roku wykazywano 221 mieszkańców i 596 ha gruntów.

W okresie powojennym wieś była związana z gminą Zakanale, następnie gromadą Konstantynów, od 1973 roku należy do gminy Konstantynów.

Zabytkiem miejscowości jest stara murowana kapliczka. Przekazy mówią, że powstała w 1745 roku.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-01-14, 8:22