Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Sołtys:

Iwona Mirończuk

 

Rada sołecka:

Renata Celińska

Anna Firsiuk

Paweł Maleńczyk

 

liczba mieszkańców (31.12.2023) - 231 osób

 

Rys historyczny:

Wieś powstała prawdopodobnie na przełomie XVIII i XIX stulecia. Austriacka mapa z 1808 roku pokazuje miejscowość zwaną Wólką Komarzyńską. W kolejnych latach nazwa ewoluowała i zaczęto ją nazywać Wólką Polinowską. Powstała od pobliskiego folwarku Polinów. Słowo „wólka” oznaczało zwolnienie z podatków dla nowo zakładanych wsi. W 1827 roku naliczono w tej miejscowości 17 domów i 169 mieszkańców. Około 1870 roku Wólka Polinowska liczyła już 26 domów i 380 mieszkańców. Mieszkańcy użytkowali 919 mórg gruntu.

Stara nazwa pojawiała się niekiedy w urzędowych dokumentach. Na przykład podczas sporządzania tabeli likwidacyjnej (uwłaszczeniowej) używano tej dawnej: „wólka Komarzeńska vel Polinowska”.

W 1921 roku Wólka Polinowska w gminie Zakanale liczyła 53 domy i 288 mieszkańców. We wsi mieszkała grupa prawosławnych (49 osób) i Żydów (5 osób).

Przed II wojną światową rozpoczęto proces komasacji gruntów, zakończony w okresie II wojny. W okresie powojennym Wólka Polinowska stanowiła samodzielne sołectwo (tak zwaną gromadę). W latach 1954-1959 wieś należała do gromadzkiej rady w Komarnie, od 1960 roku do gromady Konstantynów. Od 1973 roku do gminy Konstantynów. W 1987 roku w tym sołectwie mieszkały 284 osoby, obszar gruntów rolnych wynosił 436 ha.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-01-14, 8:20