Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Aleksandra STEFANIUK

Stanowisko: Skarbnik Gminy
Pokój: 8
Numer telefonu: 83 341 41 92 wew. 29
Email: skarbnik@ugkonstantynow.pl
herb