Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Wioletta KLEJ

Stanowisko: Skarbnik Gminy
Pokój: 8
Numer telefonu: 83 341 41 92 wew.29
Email: skarbnik@ugkonstantynow.pl