Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Elżbieta ŁAZOWSKA

Stanowisko: Sekretarz Gminy
Pokój: 2
Numer telefonu: 83 341 41 92 wew. 25
Email: sekretarz@ugkonstantynow.pl