Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Komarno

Osoba do kontaktu: Wiesław Skrzypkowski
Numer telefonu: Brak
Email: komarno@ugkonstantynow.pl
widok z lotu ptaka

Sołtys:

Wiesław Skrzypkowski

 

Rada sołecka:

Anna Zwolińska

Izabela Kociubińska

Mirosław Szymczuk

 

liczba mieszkańców (31.12.2019) - 352 osób

 

obiekty:

Kościół Parafialny p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika

Zabytkowy Kościół z drewnianą dzwonnicą

 

Komarno składa się z dwóch jednostek przestrzenno-administracyjnych wsi i Kolonii. Założone w regularnym układzie kolonie powstały na gruntach pouwłaszczeniowych i poparcelacyjnych (głównie poparcelacyjnych). Istnieją tutaj dwa sołectwa. Najstarsza wzmianka o Komarnie jest zamieszczona w testamencie Michała Bohowityna sporządzona w 1580 r. Komarno należało do Kozieradzkiego  klucza Bohowitynów. W XIX w. Komarno składało się z dwóch jednostek administracyjno-przestrzennych: wsi i folwarku. W 1827 r. wieś liczyła 31 domów i 284 mieszkańców. W końcu XIX w. liczba ludności wzrosła do 392 osób. Mieszkańcy wsi obrządku rzymskokatolickiego należeli do parafii w Janowie, wschodniego – do parafii w Konstantynowie. Po uwłaszczeniu chłopi otrzymali na własność 1169 morgów w 39 działach. Grunta dworskie zajmowały obszar 1110 morgów. W zabudowie folwarcznej wyróżniała się duża gorzelnia z nowoczesnymi urządzeniami technicznymi. W 1938 r. wieś liczyła 670 mieszkańców. Obszar gruntów chłopskich zajmował obszar 1163 hektarów. Mieszkańcy zorganizowali Kółko Rolnicze oraz Ochotniczą Straż Pożarną liczącą 22 członków. Budynek gorzelni dworskiej przebudowano i zaadaptowano na budynek szkolny. W Komarnie urodził się poeta ludowy Kajetan Sawczuk. Kolejne fazy rozwoju przestrzennego utrwaliły się w nazwach fizjograficznych: Kolonia pierwsza, Kolonia Druga, Gajki, Siekierka, Niedźwiedź.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-01-14, 8:01