Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Gnojno

Osoba do kontaktu: Alicja Fila
Numer telefonu: Brak
Email: gnojno@ugkonstantynow.pl
339998-417.jpg

Sołtys:

Alicja Fila


Rada sołecka:

Waldemar Teodorczuk

Krystyna Sawczuk

Monika Jakoniuk

 

liczba mieszkańców (31.12.2019) - 110 osób

 

obiekty:

Kościół Parafialny p.w. św. Antoniego Padewskiego

Schronisko „Przystań”

Stanica harcerska ZHP

Świetlica wiejska

Ochotnicza Straż Pożarna

 

Najdalej wysunięta na północ wieś w województwie lubelskim. Częściowo położona w obszarze Natura 2000, ochrony siedlisk „Ostoja nadbużańska” i ochrony ptaków „Dolina Dolnego Bugu” w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Bug. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1503 r. Wieś stanowiła własność Niemiry Hrymalicze. Nad Bugiem znajdowała się przystań dostosowana do załadunku zboża i towarów pochodzenia leśnego, spławianych Bugiem do Gdańska (Bugiem – Wisłą). W XIX w. Gnojno składało się z wsi: folwarku należących do konstantynowskich dóbr Alexandrowiczów. W 1827 r. wieś liczyła 39 domów i 389 mieszkańców, w końcu XIX wieku – 51 domów i 403 mieszkańców. Po uwłaszczeniu chłopi zostali oczynszowani i otrzymali 1125 morgów gruntów. Działy gruntowe wynosiły po około 30 morgów dla jednej rodziny. Mieszkańcy wyznania rzymskokatolickiego należeli do parafii w Janowie, obrządku wschodniego do parafii miejscowej. W 1938 r. wieś liczyła 421 mieszkańców. Obszar gruntów wiejskich wynosił 969 ha. W 1987 r. wieś liczyła 181 mieszkańców. Obszar gruntów wiejskich wynosi 1108 ha. Cerkiew w Gnojnie istniała w 1592 r. Kolejną cerkiew wzniesiono z fundacji Stanisława Niemiry, kasztelana podlaskiego w 1649 r. Budowla drewniana, założona na trójdzielnym planie. Nawa poprzedzona dzwonnicą konstrukcji słupowej. Prezbiterium poszyte słomą. W zwieńczeniu części dachowej brak wieżyczek i krzyży. Cztery otwory okienne oświetlały nawę, dwa – część kapłańską. Wnętrze bez podłogi. Ikonostas uproszczony: grupa Deisus oraz cztery namiestne obrazy; w zwieńczeniu płaskorzeźbione Ukrzyżowanie. Ołtarz wielki z obrazem św. Trójcy, cyborium snycerskie. W częściach bocznych nawy dwa kryłosy. Cmentarz cerkiewny nieogrodzony. Przed cerkwią murowana krypta. Świątynie w stanie ruiny. Stan techniczny zmusił fundatora i gromadę do budowy nowej świątyni, która otrzymała innego patrona – św. Barbarę (cerkiew stara pozostawała pod wezwanie św. Praksady). Wzniesiona na początku XVIII w., została w 1875 r. przeniesiona na cmentarz grzebalny. W trakcie montażu została przerobiona i zmniejszona. Orientowana, drewniana, konstrukcji wieńcowej. Wzmocniona lisicami, poszalowana. Dwudzielna: nawa prostokątna, z czworoboczną kruchtą od zachodu. Wnętrze przykryte stropami płaskimi. Obie części kryte dachami dwuspadowymi. Nawa poszyta słomą, kruchta pobita gontem. Dach nawy wieńczyła drewniana ośmioboczna wieżyczka z hełmem, dach kruchty – wieżyczka założona na czworoboku. W latach pięćdziesiątych na poddaszu cerkwi znajdował się drewniany rokokowy feretron, obraz św. Praksady wykonany z chorągwi, drewniany krucyfiksa z XVIII w., siedem cerkiewnych chorągwi z XVIII i XIX w. oraz osiemnastowieczne drewniane świeczniki. Opuszczona i nie remontowana uległa ruinie. Obecnie nie istnieje. W 1875 r. na starym cmentarzu cerkiewnym (po przeniesieniu drewnianej cerkwi na cmentarz grzebalny) wzniesiono murowaną cerkiew prawosławną p.w. św. Antoniego, istniejącą obecnie od 1944 r. użytkowana jest jako kościół rzymskokatolicki. Orientowana. Założona na trójdzielnym planie, z zakrystią przy prezbiterium. W fasadzie wieża dzwonna. Nawa przykryta sklepieniem z malowanymi postaciami ewangelistów. Wieża wieńcząca kopułę nad nawą oraz wieża wieńcząca dzwonnicę zakończenia żelaznymi krzyżami.

Autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-22, 10:33