Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Antolin

Osoba do kontaktu: Marcin Matulka
Numer telefonu: Brak
Email: antolin@ugkonstantynow.pl
Droga asfaltowa na skraju lasu

Sołtys:

Marcin Matulka

 

Rada sołecka:

Henryk Fila

Paweł Grzęda

Michał Mitura

 

liczba mieszkańców (31.12.2019) - 110 osób

 

Nadbużańska wieś położona w północnej części gminy. W XIX w. Antolin był folwarkiem należącym do dóbr konstantynowskich hrabiów Alexandrowiczów. W 1864 r. stanowił jeden zespół wiejsko-folwarczny z Gnojnem. W 1874 r. folwark oraz grunty o powierzchni 2044 morgów odłączono od dóbr konstantynowskich. Informacja zawarta w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego: „… folwark, pow. konstantynowski, Gm. Zakanale, par. Janów, ma 1 dom, 13 mieszkańców, 1956 mórg”. Był to dom wielorodzinny – czworak. Mieszkańcy byli rzymsko-katolickiej konfesji, należeli do łacińskiej parafii w Janowie. Status wsi uzyskał w ostatnich latach XIX w.

Autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-22, 9:10