Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Zakalinki-Kolonia

Osoba do kontaktu: Dominika Koch
Numer telefonu: Brak
Email: zakalinki-kolonia@ugkonstantynow.pl
komin dawnej cegielni

Sołtys:

Dominika Koch

 

Rada sołecka:

Dorota Chwedoruk

Mieczysław Chwesiuk

Ewa Naumiuk

 

liczba mieszkańców (31.12.2019) - 336 osób

 

Zakalinki Kolonia powstały na gruntach pourazowych i poparcelacyjnych w XX wieku. W 1877 r. folwark Zakalinki był zorganizowany w sposób stosowany w krajach Europy Zachodniej. Składał się z 10 budynków murowanych i 7 drewnianych. Użytki rolne miały następującą strukturę: grunty orne, ogrody, sady - 773 morgi, łąki - 71 morgów, pastwiska - 12 morgów, lasy - 618 morgów, nieużytki - 16 morgów. Folwark należał do hrabiów Alexandrowicz, a później do hrabiów Zyberk. Rozparcelowany został w 1926 r. W 1938 r. Zakalinki Kolonia liczyły 274 mieszkańców, obszar gruntów wiejskich wynosił 592 ha. W 1987 r. liczba ludności wzrosła do 376 osób, obszar gruntów wiejskich wynosi 573 ha.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-01-14, 8:28