Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Zakalinki

Osoba do kontaktu: Jolanta Stefaniuk
Numer telefonu: Brak
Email: zakalinki@ugkonstantynow.pl
stary młyn drewniany

Sołtys:

Jolanta Stefaniuk

 

Rada sołecka:

Tadeusz Kapłan

Mirosław Kolenda

Renata Kubiś

 

liczba mieszkańców (31.12.2019) - 202 osób

 

Najstarsza wzmianka pochodzi z 1580 r. We wsi należącej do Kozieradzkiego klucza Bohowitynów mieszkało 4 rodziny bojarskie każda na włóce i 8 rodzin na półwłóczkach. W XIX w. Zakalinki dzieliły się na dwie Jednostki przestrzenno-administracyjne: wieś i folwark.  W 1827 r. wieś liczyła 19 zagród i 197 mieszkańców. W końcu XIX w. liczyła 22 zagrody. W 1864 r., w trakcie realizacji ustawy uwłaszczeniowej, a rozległych dóbr ziemskich dla rodzin chłopskich wymierzono 28 działów gruntowych po około 30 morgów każdy. W 1877 r. folwark Zakalinki oddzielony został od dóbr konstantynowskich. W 1938 r. wieś Zakalinki liczyła 274 mieszkańców, a obszar gruntów wiejskich wynosił 583 hektary. W 1987 r. wieś liczyła 221 mieszkańców, a obszar gruntów wynosi 596 hektarów.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-01-14, 8:22