Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Witoldów

Osoba do kontaktu: Anna Horbowiec
Numer telefonu: Brak
Email: witoldow@ugkonstantynow.pl
droga asfaltowa, kapliczka murowana

Sołtys:

Anna Horbowiec

 

Rada sołecka:

Wioleta Michalak

Radosław Kapłan

Józef Zabielski

 

liczba mieszkańców (31.12.2019) - 199 osoby

 

W XIX wieku Witoldów stanowił folwark należący do dóbr konstantynowskich. Zabudowa folwarku składała się z trzech domów mieszkalnych, w których mieszkało 12 osób. Stały również budynki gospodarcze. W 1938 r. wieś liczyła 199 mieszkańców użytkujących 354 ha gruntów rolnych. W 1987 r. we wsi mieszkało 207 osób. Powierzchnia gruntów rolnych wynosiła 334 ha. Wieś powstała w XX wieku na gruntach poparcelacyjnych. Nazwa wsi jest odmienna i może pochodzi od hrabiego Witolda Alexandrowicza, żyjącego na początku XIX w.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-01-14, 8:18