Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Wiechowicze

Osoba do kontaktu: Roman Demczuk
Numer telefonu: Brak
Email: wiechowicze@ugkonstantynow.pl
założenie dworskie

Sołtys:

Roman Demczuk

 

Rada sołecka:

Mirosław Łukijaniuk

Krystyna Hawryluk

Bogdan Hryciuk

 

liczba mieszkańców (31.12.2019) - 80 osoby

 

Najstarsza wzmianka o wsi pochodzi z 1585 r. Należała wtedy do klucza Kozieradzkiego (pierwotna nazwa Konstantynowa). Około 1870 r. wieś liczyła tylko siedem zagród użytkujących ponad 200 morgów gruntów rolnych. W 1938 r. wieś liczyła 220 mieszkańców, użytkujących 345 ha gruntów rolnych. W 1987 r. mieszka 79 osób. Użytki rolne zajmują powierzchnię 187 ha.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-01-14, 8:19