Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Wandopol

Osoba do kontaktu: Halina Morawska
Numer telefonu: Brak
Email: wandopol@ugkonstantynow.pl
droga, pola, krzyż przy drodze

Sołtys:

Halina Morawska

 

Rada sołecka:

Renata Brojek

Artur Kołodyński

Cezary Kołodyński

 

liczba mieszkańców (31.12.2019) - 123 osoby

 

Wandopol w XIX wieku stanowił folwark należący do konstantynowskich dóbr Alexandrowiczów, a później Platerów. W 1877 r. został wydzielony z dóbr konstantynowskich. Zabudowę tworzyło dwa domy mieszkalne (czworaki), osiem budynków gospodarczych, w tym dwa murowane i sześć drewnianych. W folwarku mieszkało 18 pracowników folwarcznych. Użytki rolne miały następującą strukturę: 612 morgów gruntów ornych, 76 morgów łąk, 566 morgów lasu i 21 morgów nieużytków. Wieś została rozmierzona i zabudowana w końcu XIX i w XX wieku, na gruntach poparcelacyjnych. W czasie pomiarów pouwłaszczeniowych zabudowań chłopskich tutaj nie było. W 1938 r. wieś liczyła 118 mieszkańców. Użytki rolne zajmowały powierzchnię 274 ha. W 1987 r. wieś liczyła 132 mieszkańców. Użytki rolne zajmują powierzchnię 259 ha.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-01-14, 8:11