Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Solinki

Osoba do kontaktu: Beata Szymula
Numer telefonu: Brak
Email: solinki@ugkonstantynow.pl
pomnik

Sołtys:

Beata Szymula

 

Rada sołecka:

Mirosław Wyrzykowski

Gabriela Dudek

Piotr Dębowski

 

liczba mieszkańców (31.12.2019) - 111 osób

 

Solinki są jednostką osadniczą rozmierzoną i zabudowaną na gruntach parcelacyjnych w XX w. W 1864 r. istniejący tutaj folwark należał do dóbr Komarno. W 1876 r. stanowił własność Władysława i Izabeli z Goltzów Orłowskich. W 1987 r. wieś liczyła 158 mieszkańców, a obszar wynosił 471 ha.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-01-14, 8:09