Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Komarno-Kolonia

Osoba do kontaktu: Krzysztof Dąbrowski
Numer telefonu: Brak
Email: komarno-kolonia@ugkonstantynow.pl
świetlica i strażnica osp

Sołtys:

Krzysztof Dąbrowski

 

Rada sołecka:

Mariusz Szamuk

Jerzy Gruszka

Henryk Wachowiec

 

liczba mieszkańców (31.12.2019) - 265 osób

 

obiekty:

Szkoła Podstawowa im. Kajetana Sawczuka

Dom Dziecka

Świetlica wiejska

Ochotnicza Straż Pożarna

 

Kolonia Komarno jest jednostką osadniczą rozmierzoną i zabudowaną na gruntach parcelacyjnych w XX w. W 1938 r. liczyła 661 mieszkańców, a obszar gruntów chłopskich wynosił 1378 ha. W 1987 r. Kolonii Komarno mieszkało 288 mieszkańców, a obszar gruntów chłopskich wynosił 812 ha. W 1844 r. Mierzwińscy, właściciele dóbr ziemskich, folwarku i dworu ufundowali drewnianą kaplicę pałacową p.w. św. Stanisława biskupa. Klasycystyczna, z czterokolumnową fasadą. Otynkowana. Dach dwuspadowy, zwieńczony wieżyczką zakończoną ostrosłupem z krzyżem pełniło funkcje prezbiterium: przy prezbiterium zakrystia. Obok drewniana dzwonnica z XIX w.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-01-14, 8:03