Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Opublikowane przez: Krzysztof Celiński, 2019-10-23, 15:17

Dokumenty:

1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska (pdf)
2. Wniosek o odtworzenie aktu małżeństwa (pdf)
3. Wniosek o odtworzenie aktu urodzenia (pdf)
4. Wniosek o odtworzenie aktu zgonu (pdf)
5. Wniosek o przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa (pdf)
6. Wniosek o skrócenie miesięcznego terminu wyczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego (pdf)
7. Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego (pdf)
8. Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie Unii Europejskiej (pdf)
9. Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego w państwie nienależącym do Unii Europejskiej (pdf)
10. Wniosek o uzupełnienie treści aktu (pdf)
11. Wniosek o wpisie zagranicznego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego (pdf)
12. Wniosek o wpisie zagranicznego aktu urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego (pdf)
13. Wniosek o wpisie zagranicznego aktu zgonu do polskiego rejestru stanu cywilnego (pdf)
14. Wniosek o wydanie odpisów (pdf)
15. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej (do zawarcia związku małzeńskiego za granicą) (pdf)
16. Wniosek o wydanie zaświadczeń (pdf)
17. Karta informacyjna - odtworzenie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego (pdf)
18. Karta informacyjna - prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego (pdf)
19. Karta informacyjna - przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego (transkrypcja) (pdf)
20. Karta informacyjna - przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa (pdf)
21. Karta informacyjna - przyjęcie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska współmałżonka (pdf)
22. Karta informacyjna - rejestracja zagranicznych dokumentów dotyczących urodzenia, małżeństwa i zgonu niebędących aktami stanu cywilnego (pdf)
23. Karta informacyjna - uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie Unii Europejskiej (pdf)
24. Karta informacyjna - uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego w państwie nienależącym do Unii Europejskiej (pdf)
25. Karta informacyjna - wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego (pdf)
26. Karta informacyjna - wydawanie zaświadczeń (pdf)
27. Karta informacyjna - zawarcie związku małżeńskiego (ślub cywilny) (pdf)
28. Karta informacyjna - zmiana imienia lub nazwiska (pdf)
29. Karta informacyjna - wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej (do zawarcia związku małzeńskiego za granicą) (pdf)
30. Karta informacyjna - wniosek o przyjęcie oświadczenia zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy (pdf)
31. Wniosek o przyjęcie oświadczenia zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy (pdf)
32. Karta informacyjna - zawarcie związku małżeńskiego (ślub wyznaniowy) (pdf)
33. Karta informacyjna - skrócenie miesięcznego terminu wyczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego (pdf)
34. Karta informacyjna - Przyjęcie oświadczeń o uznaniu ojcostwa (pdf)
35. Karta informacyjna - sporządzenie aktu urodzenia (pdf)
36. Karta informacyjna - sporządzenie aktu zgonu (pdf)
37. Karta informacyjna - przyjęcie oświadczeń o zmianie imienia (imion) zamieszczonych w akcie urodzenia dziecka (pdf)
38. Wniosek o zmianę imienia (imion) dziecku (pdf)