Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Opublikowane przez: Krzysztof Celiński, 2019-10-28, 14:47

Dokumenty:

1. Deklaracja na podatek od nieruchomości (pdf)
2. Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (pdf)
3. Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (pdf)
4. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (pdf)
5. Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (pdf)
6. Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (pdf)
7. Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników (pdf)
8. Deklaracja na podatek rolny (pdf)
9. Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (pdf)
10. Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (pdf)
11. Informacja o gruntach (pdf)
12. Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (pdf)
13. Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (pdf)
14. Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników (pdf)
15. Deklaracja na podatek leśny (pdf)
16. Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (pdf)
17. Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (pdf)
18. Informacja o lasach (pdf)
19. Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (pdf)
20. Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (pdf)
21. Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (pdf)
22. Deklaracja na podatek od środków transportowych (pdf)
23. Załącznik do deklaracji DT-1 (pdf)
24. Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych (pdf)
25. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarastwa rolnego (pdf)
26. Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu bądź nieposiadaniu gospodarstwa rolnego (pdf)