Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Placówka Terenowa KRUS w Białej Podlaskiej informuje o konkursie „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Konkurs jest dedykowany uczniom, dzieciom rolników z roczników 2008 – 2016.

Jego celem jest przybliżenie dzieciom rolników wiedzy o zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych oraz ukształtowaniu prawidłowych postaw i zachowań w czasie przebywania na terenie gospodarstwa rolnego. Wśród dzieci, które rozwiążą i prześlą do Centrali KRUS certyfikat ukończenia kursu oraz formularz zgłoszenia zostanie rozlosowanych 50 hulajnóg. Kurs jest ogólnodostępny na stronie: prewencja.krus.gov.pl.

Zgłoszenie do udziału w losowaniu polega na przesłaniu pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa lub elektroniczną na adres e-mail: hulajnoga@krus.gov.pl wymaganych dokumentów do 6 listopada 2022 r. Zasady przyznawania nagród dostępne są na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl.

W załączeniu publikujemy plakat konkursowy.

Autor: Krzysztof Celiński, 2022-10-10, 10:15


Galeria zdjęć