Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Lubelski OW NFZ rozpoczął prace nad zakupem świadczeń na 2023 r. Analiza zabezpieczenia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wykazała w niektórych zakresach brak zapewnienia takiej dostępności na obszarze powiatu bialskiego. Dążąc do osiągnięcia optymalnej dostępności opublikowany został "Wykaz obszarów" (dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej), w którym aktualnie brak jest zabezpieczenia dostępności do świadczeń we wskazanych obszarach oraz zakresach świadczeń na terenie powiatu bialskiego.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się w ślad za prośbą Narodowego Funduszu Zdrowia do podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności leczniczej, zainteresowanych udzielaniem świadczeń w obszarach wskazanych w ww. wykazie, o wypełnienie udostępnionego w załączniku nr 2 do komunikatu Zgłoszenia i przesłanie go drogą e – mailową na adres: planzakupu@nfz-lublin.pl do 30 sierpnia br.

Pełna informacja wraz z dokumentami dostępna jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej pod adresem: https://www.powiatbialski.eu/komunikat-dotyczacy-tzw-bialych-plam-w-zabezpieczeniu-dostepu-do-swiadczen-opieki-zdrowotnej-finansowych-ze-srodkow-publicznych/

Autor: Krzysztof Celiński, 2022-08-05, 9:59