Gmina Konstantynów

Portal urzędu


W dniach od 15 do 29 lipca 2022 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa - Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R).

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 15–19 lipca 2022 r., dostępnego na stronie  https://rolnictwo.stat.gov.pl 
  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 20–29 lipca 2022 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach 15–26 lipca 2022 r., dostępnego na stronie: https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa
  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 27–29 lipca 2022 r.

W przypadku wątpliwości, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej uczestniczące w badaniu AK-R proszone są o kontakt z Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze. Lista osób do kontaktu znajduje się na stronie http://zielonagora.stat.gov.pl/specjalizacja-urzedu/

Więcej informacji nt. badań ankietowych znajduje się na stronie:
http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2022/index.htm

Tożsamość teleankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, w godzinach 8-15).

Badanie jest realizowane zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO). Szczegółowe informacje dotyczące stosowania RODO w statystyce publicznej są dostępne na stronie internetowej  https://stat.gov.pl/rodo/

źródło: GUS

Autor: Krzysztof Celiński, 2022-07-15, 13:51


Załączniki:

1. Plakat (pdf)
2. Ulotka informacyjna (pdf)

Galeria zdjęć