Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Zanieczyszczenie powietrza jest głównym zdrowotnym zagrożeniem środowiskowym na świecie. Natężenie pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, dwutlenku azotu, ozonu oraz tlenku węgla wiąże się ze wzrostem zachorowań na choroby układu krążenia i oddechowego, co może prowadzić do przedwczesnej śmierci. Biorąc pod uwagę wzrost zagrożenia dla zdrowia związany z jakością powietrza w Polsce i ochronę zdrowia publicznego, Ministerstwo Zdrowia powołało Zespół Roboczy ds. Wpływu Zanieczyszczeń Powietrza na Zdrowie przy Radzie Zdrowia Publicznego.

Zespół jest organem doradczym, który zajmuje się m.in. aspektami zdrowotnymi zanieczyszczeń powietrza, wsparciem merytorycznym podczas podejmowanych przez Ministerstwo Zdrowia działań, oceną zagrożenia i potencjalnych skutków zdrowotnych wynikających z zanieczyszczenia powietrza. Jednym z efektów działania Zespołu jest przełożenie na język polski dokumentu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pt. „Działania indywidualne i informowanie o ryzyku w związku z zanieczyszczeniem powietrza”.
W dokumencie, poza tłumaczeniem raportu, znajdują się informacje dla pracowników służby zdrowia i rekomendacje dla poszczególnych krajów, w tym Polski.

Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem: https://www.gov.pl/attachment/fd31f4d6-a817-486e-86ab-d02952109895

Autor: Krzysztof Celiński, 2022-07-05, 9:38