Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Lubelski Park Naukowo Technologiczny S.A. informuje o realizacji projektu pn. „Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców’’, którego celem jest zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie poprzez stworzenie 66 nowych miejsc pracy na terenie województwa lubelskiego w 55 nowopowstałych firmach.

Projekt zakłada dostarczenie niezbędnej wiedzy 60 Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu oraz udzielnie 55 bezzwrotnych dotacji w wysokości do 23 050,00 złotych i wsparcia pomostowego w maksymalnej wysokości do 2 800,00 złotych przez okres 12 miesięcy.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w terminie od 5 do 26 kwietnia 2022 r. w godzinach 8.00-16.00.

Wszyscy zainteresowani pozyskaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą zapoznać się z zasadami uczestnictwa w projekcie na stronie internetowej https://lpnt.pl/

Jednocześnie wszystkie osoby zainteresowane mogą wziąć udział w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 8 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A. przy ul. Dobrzańskiego 3.

źródło: Lubelski Park Naukowo Technologiczny

Autor: Krzysztof Celiński, 2022-03-31, 12:39


Galeria zdjęć