Gmina Konstantynów

Portal urzęduLubelski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o. o. zaprasza do zapoznania się z ofertą pożyczkową, skierowaną do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W celu zapoznania się z produktami, zainteresowanych zapraszamy do kontaktu. 


Oddział Biała Podlaska:

Dyrektor Oddziału - Robert Sławiński (tel. 797 815 365)

Specjalista ds. sprzedaży i obsługi - Sylwia Naumiuk (tel. 573 779 815)


Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością został powołany z inicjatywy Zarządu Województwa Lubelskiego w celu opracowania oraz realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Misja powierzona Funduszowi polega na zbudowaniu regionalnego systemu finansowania Województwa Lubelskiego opartego na instrumentach finansowych.

Podstawowym celem wdrażanego programu jest stworzenie sprzyjających warunków wspierających rozwój przedsiębiorczości na terenie województwa lubelskiego poprzez oferowanie zwrotnych instrumentów finansowych w postaci: pożyczek, poręczeń oraz wejść kapitałowych (np.: Venture Capital).

Oferta Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których siedziba, oddział, filia przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, zarejestrowana jest na terenie Województwa Lubelskiego.

Działamy w obszarze wsparcia osób prowadzących oraz planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Oferta kierowana jest również do start-upów – inwestorów na etapie organizacyjnym lub we wczesnej fazie rozwoju, działających w obszarach, które w oparciu o Strategię Rozwoju Województwa Lubelskiego w perspektywie do 2030 r. oraz Regionalne Programy Operacyjne chcą wykorzystywać potencjały Lubelszczyzny.

Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką samorządową realizującą zadania publiczne. Została utworzona na podstawie Uchwały Nr XXII/354/2020 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 21 grudnia 2020 r., oraz Uchwały Nr CCLV/4549/2021 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 20 kwietnia 2021 r. Kapitał zakładowy spółki wynosi 3.500.000,00 PLN i w całości został pokryty przez Województwo Lubelskie. Siedzibą Spółki jest miasto Lublin – ul. Artura Grottgera 2, budynek Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie. Obszar działalności obejmuje Rzeczpospolitą Polskę oraz terytorium poza jej granicami.

Szczegółowe informacje dotyczące Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju dostępne są na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.lrfr-lubelskie.pl


źródło: Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju

Autor: Krzysztof Celiński, 2022-03-23, 12:33