Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaprasza do udziału w konkursie: „Domowe pączki i faworki.” Uczestnicy konkursu wykonują amatorski film przedstawiający proces przygotowania domowych pączków lub faworków, który przesyłają na adres organizatorów wraz ze zdjęciem gotowych wypieków.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców obszarów wiejskich województwa lubelskiego i ma celu promocję dziedzictwa kulturowego z uwzględnieniem tradycji obchodów „tłustego czwartku”, animację lokalnej społeczności do kultywowania i upowszechniania tradycji wyrabiania pączków i faworków a ponadto wspieranie amatorskiej twórczości kulinarnej na terenie województwa lubelskiego.

Szczegółowe informacje: https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-domowe-paczki-i-faworki/


Autor: Krzysztof Celiński, 2022-02-16, 11:38