Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej realizuje projekt naukowy ukierunkowany na badanie problematyki wykluczenia transportowego w powiecie bialskim.

Zespół naukowy przygotował ankietę badawczą skierowaną do mieszkańców powiatu bialskiego. Zachęcamy do odpowiedzi na przygotowane pytania. Ankieta jest anonimowa.

Link do ankiety badawczej: https://tiny.pl/9fln8

Autor: Krzysztof Celiński, 2021-12-28, 12:18