Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało rozporządzenia dotyczące: wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi oraz wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na obszarze województwa podlaskiego i lubelskiego przyległym do granicy państwowej z Republiką Białorusi.

Rozporządzenia dotyczą również obszaru naszej gminy, w związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z ich treścią.

Autor: Krzysztof Celiński, 2021-12-01, 9:57


Załączniki:

1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi (pdf)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na obszarze województwa podlaskiego i lubelskiego przyległym d