Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Wojewoda Lubelski podaje do publicznej wiadomości rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego wprowadzonego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego, a także rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzenie stanu wyjątkowego.

W załączeniu publikujemy pełną treść dokumentów.

Autor: Krzysztof Celiński, 2021-10-04, 12:27


Załączniki:

1. OBWIESZCZENIE WL z 3.10.21 - zm. rozp. Prezydenta RP z 1.10.21 (pdf)
2. OBWIESZCZENIE WL z 3.10.21 - zm. rozp. RM i MSWiA z 1.10.21 (pdf)