Gmina Konstantynów

Portal urzęduSerdecznie zapraszamy do udziału w Rajdzie rowerowym „Lubelskie Rowerowe z KSOW-em”, którego organizatorem jest Województwo Lubelskie.


Celem wydarzenia jest: promocja działań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, aktywizacja mieszkańców wsi, promowanie i upowszechnianie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców lubelskich terenów wiejskich, poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych ziemi lubelskiej oraz informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym.

Termin Rajdu: 9 października 2021 roku, godz. 10.00

Miejsce Rajdu: Poleski Park Narodowy (w części położonej na terenie Gminy Urszulin).

Wydrukowaną i wypełnioną kartę zgłoszenia udziału w Rajdzie rowerowym należy zeskanować i przesłać na adres KSOW@lubelskie.pl do dnia 8 października 2021 roku do godziny 12.00. Po tej dacie zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w przypadku wolnych miejsc na liście startowej.


Dla zwycięzców Rajdu w dwóch kategoriach: „Kobiety” i „Mężczyźni” przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego (numery telefonów: 81 44 16 873, 81 44 16 693) oraz mailowego: KSOW@lubelskie.pl Regulamin Rajdu oraz Karta zgłoszenia udziału dostępne są na stronie www.lubelskie.ksow.pl

materiał: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Autor: Krzysztof Celiński, 2021-10-01, 15:13


Załączniki:

1. Regulamin Rajdu (pdf)
2. Karta zgłoszeniowa (pdf)

Galeria zdjęć