Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że prowadzone są konsultacje społeczne drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Ten etap konsultacji społecznych dokumentu potrwa od 30 lipca do 15 września 2021 r. Efektem uwag zgłoszonych na tym etapie konsultacji będzie opracowanie ostatecznej wersji Planu i przekazanie go, pod koniec roku, do Komisji Europejskiej.

Aktywne zgłaszanie uwag/opinii do projektu Planu możliwe za pośrednictwem specjalnie dedykowanej strony internetowej poświęconej przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej: https://gov.pl/web/wprpo2020, na której znajduje się webankieta: #konsultacje

Informacja o trwających konsultacjach zamieszczona jest m.in. na stronie głównej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo, oraz upowszechniana poprzez media.

materiał: Departament Wspólnej Polityki Rolnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Autor: Krzysztof Celiński, 2021-08-11, 9:56


Załączniki:

1. Pismo Ministra zapraszające do konsultacji II etapu PS WPR (pdf)

Galeria zdjęć