Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Polska Spółka Gazownictwa, jako właściciel sieci gazociągów, jest odpowiedzialna za wszystkie przyłącza, także za te nieaktywne. Akcja "Aktywni na nowo" ma przekonać właścicieli nieaktywnych przyłączy do ich ponownej aktywizacji.

W ramach akcji "Aktywni na nowo" aktywacja nieczynnego przyłącza gazowego jest bezpłatna! (jedynie koszty instalacji gazowej leżą po stronie właściciela budynku).

Szczegółowe informacje dotyczące akcji dostępne są:

źródło: Polska Spółka Gazownictwa

Autor: Krzysztof Celiński, 2021-06-24, 12:11


Galeria zdjęć