Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie wspólnie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Urzędem Gminy Wojsławice, organizują Wojewódzki Finał XX Edycji Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, który odbędzie się w dniu 24 lipca 2021 r. w gminie Wojsławice.

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:

  1. Konkurs na najlepszy regionalny produkt żywnościowy;
  2. Konkurs na najlepszą potrawę regionalną.

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 9 lipca 2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: konkursy@lubelskie.pl, lub na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin, tel. (81) 44 16 538 oraz (81) 44 16 802; e- mail: konkursy@lubelskie.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/xx-edycja-konkursu-nasze-kulinarne-dziedzictwo-smaki-regionow/

Autor: Krzysztof Celiński, 2021-06-24, 11:14