Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania (BLGD) informuje, że  w związku z wydłużeniem okresu programowania istnieje możliwość ubiegania się o dodatkowe środki w wysokości ponad 3 mln zł na realizację operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

W związku z powyższym BLGD zwraca się do Państwa z prośbą o udział w trwających konsultacjach społecznych dotyczących rozdysponowania wyżej wspomnianych środków.

W załączeniu publikujemy szczegółową informację wraz z ankietą uwag.

Autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-28, 12:38


Załączniki:

1. BLGD - konsultacje społeczne (pdf)