Gmina Konstantynów

Portal urzędu


W dniu dzisiejszym (1 kwietnia 2021 roku) rozpoczął się Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021. To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich! Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez internet!

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz  podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.

Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej.

Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 pod adresem: www.spis.gov.pl

Autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-01, 9:55


Galeria zdjęć