Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Główny Instytut Górnictwa w Katowicach prowadzi badanie ankietowe w związku z opracowaniem Strategii Rozwoju Szlaków Kajakowych w ramach projektu „Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych”. Praca ta realizowana jest na zlecenie Gminy Drohiczyn, ul. J. I. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn.

Celem niniejszego badania jest stworzenie strategii rozwoju transgranicznych szlaków kajakowych w oparciu o realne potrzeby osób z nich korzystających, a także w oparciu o informacje uzyskane od Samorządów oraz Przedsiębiorców, których działalność związana jest z turystyką, w szczególności ze szlakami kajakowymi.

Uzyskane informacje i Państwa opinie w tym zakresie będą fundamentalne dla kierunku powstającej strategii.

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiet, które jest dostępna pod linkami:

https://survey.alchemer.eu/s3/90323978/kajaki-2-pl (samorządy i branża związana ze szlakiem kajakowym)
https://survey.alchemer.eu/s3/90323632/kajaki-1-pl (uczestnicy korzystający ze szlaku kajakowego)

Zapraszamy także do odwiedzenia strony projektu: https://www.bugunitesus.eu/pl

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Małgorzatą Deską (32 259 24-72) lub Anną Borgulat (32 259 26-97).


Autor: Krzysztof Celiński, 2021-03-31, 12:35