Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej informuje o występującym w dalszym ciągu zagrożeniu wysoce zjadliwą ptasią grypą u ptaków hodowlanych i dzikich.

W związku z powyższym przesyła tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 2017, poz. 722) z prośbą o zapoznanie się z tym dokumentem.

Treść rozporządzenia publikujemy w załączeniu.

Aktualizacja z dnia 27.04.2021: dodano załącznik (Rozporządzenie Nr 8 Wojewody Lubelskiego)

Autor: Krzysztof Celiński, 2021-03-25, 8:59


Załączniki:

1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (pdf)
2. Rozporządzenie Nr 8 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego (pdf)