Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw do udziału w XVIII Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest jego współorganizatorem.

Konkurs jest jednym z wielu działań prowadzonych przez KRUS promujących zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz upowszechnianie wiedzy na temat zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i ochrony przed chorobami związanymi z wykonywaniem tego zawodu. W rywalizacji mogą wziąć udział gospodarstwa, których właścicielami są osoby pełnoletnie, prowadzące działalność rolniczą i ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).

Konkurs jest okazją do zaprezentowania przez rolników swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy - podczas eliminacji komisje konkursowe sprawdzą, czy w ocenianym gospodarstwie stosowane są zasady ochrony zdrowia i życia.
Zgłoszenia do tegorocznej edycji przyjmują placówki terenowe lub oddziały regionalne KRUS do 23 kwietnia 2021 r. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe.

Dotychczas w konkursie udział wzięło ponad 20 tys. gospodarstw.

Szczegółowe informacje pod adresem: https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/kasa-rolniczego-ubezpieczenia-spolecznego-zaprasza-wlascicieli-gospodarstw-rolnych-do-udzialu-2/

Autor: Krzysztof Celiński, 2021-03-18, 15:15


Galeria zdjęć