Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej z siedzibą w Grabanowie informuje, że w związku z aktualną sytuacją epidemiczną, ograniczone zostały osobiste wizyty w tym ośrodku - będą one możliwe tylko po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu z doradcą.

W sprawie ustalania terminów wymagających bezpośredniego spotkania prosimy kontaktować się z doradcami:

Nazwisko

Imię

Numer telefonu Specjalizacja

Bąk

Katarzyna 605835437 Kierownik

Czublun

Leszek 601689471 ds. produkcji ogrodniczej

Fiłatiuk

Bazyli 601592580 ds. produkcji zwierzęcej, opiekun Gminy Konstantynów

Jakubiuk

Joanna 601682628 ds. produkcji roślinnej

Kałabun

Marian 661108268 ds. pszczelarstwa

Karmasz

Katarzyna 609653931 ds. aktywizacji społeczności wiejskiej

Kuresza

Kazimiera 607730132 ds. ekologii i ochrony środowiska

Laskowska

Krystyna 603500724 ds. rozliczania podatku VAT w rolnictwie  

Matuszewski

Andrzej 605837069 ds. ekonomiki

Osielski

Krzysztof 661409573 ds. pszczelarstwa

Petruczynik

Iwona 601705452 ds. produkcji ogrodniczej

Podgajna

Jolanta 609662961 ds. rozwoju obszarów wiejskich

Sęczyk

Agnieszka

609305200

ds. rozwoju obszarów wiejskich

Sęczyk

Dariusz 605833904 ds. ekologii i ochrony środowiska

Zieliński

Izydor

607728834

ds. ekonomiki

Autor: Krzysztof Celiński, 2021-03-18, 14:26