Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Powiat Bialski ogłosił nabór zgłoszeń do nagród "Bialskie Talenty". Wzorem lat ubiegłych Starosta Bialski nagrodzi szczególnie uzdolnione dzieci i młodzież, które dzięki swoim osiągnięciom promują nasz powiat na arenie międzynarodowej, ogólnopolskiej czy wojewódzkiej. „Bialskie Talenty” za rok 2020 będą przyznane wyróżniającym się młodym ludziom mieszkającym na terenie powiatu bialskiego lub grupom dziecięcym i młodzieżowym pochodzącym z terenu naszego powiatu w następujących dziedzinach: nauka, kultura, sport.

Prosimy o wytypowanie osób do 18. roku życia do powyższej nagrody.  Zgłoszenia należy przesłać na adres Starostwa Bialskiego (ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska) do 14 maja 2021 r. wyłącznie na załączonych formularzach.

Autor: Krzysztof Celiński, 2021-03-12, 9:41


Załączniki:

1. Zarządzenie Starosty Bialskiego Nr 15/2021 (pdf)
2. Ankieta zgłoszeniowa (doc)
3. Opis osiągnięć (doc)