Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Marszałek Województwa Lubelskiego podaje do publicznej wiadomości obwieszczenie o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie.

Projekt uchwały wraz z mapą i załącznikami znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie pod adresem: https://www.lubelskie.pl/lowiectwo-i-ochrona-zwierzat/projekt-uchwaly-w-sprawie-podzialu-wojewodztwa-lubelskiego-na-obwody-lowieckie/

W załączeniu publikujemy treść Obwieszczenia Marszałka Województwa Lubelskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie.

Autor: Krzysztof Celiński, 2021-03-11, 13:05


Załączniki:

1. Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie (pdf)