Gmina Konstantynów

Portal urzędu


W dniu 12 lutego 2021 r. na terenie powiatu bialskiego nastąpiło przełączenie numeru alarmowego 998 do WCPR w Lublinie.

Oznacza to, że po tej dacie dzwoniąc z terenu powiatu na numer alarmowy 998 zostaniemy połączeni z operatorem Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) w Lublinie, który przyjmie zgłoszenie i przekaże je w formie formatki elektronicznej do Komendy Miejskiej  Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej. Dyżurny Stanowiska Kierowania na podstawie otrzymanego z CPR zgłoszenia będzie dysponował odpowiednie do sytuacji siły ratownicze oraz koordynował prowadzone działania. Sytuacja analogiczna jak w przypadku połączenia na numer alarmowy 112.

Odnosząc się do powyższego wszystkie sprawy związane z koniecznością bezpośredniego kontaktu z Dyżurnym Operacyjnym Stanowiska Kierowania (np. wycofanie sprzętu z podziału bojowego, dane do informacji ze zdarzenia lub utrudniona łączność radiowa podczas działań ratowniczych itp.) należy kierować na poniższe numery telefoniczne:

  1. SK KM PSP w Białej Podlaskiej tel. 83 344 72 50.
  2. SK KM PSP w Białej Podlaskiej tel. 83 344 72 51.

WAŻNE!!!

Numer 998 jest dalej aktywny. W przypadku pożaru bądź innego miejscowego zagrożenia niezmiennie należy wykonać połączenie telefoniczne na numer 998 lub 112.

Autor: Krzysztof Celiński, 2021-02-25, 12:43