Gmina Konstantynów

Portal urzędu


W ostatnim czasie notowane są częste przypadki wyłudzania danych osobowych osób fizycznych. Bliżej nieustalone osoby, dzwonią na telefony potencjalnych ofiar. Ostrzegamy!!! Jest to próba wyłudzenia danych.

Jest to rodzaj oszustwa nasilającego się w Polsce od pewnego czasu. Oszuści zmieniają jedynie pretekst, pod którym dzwonią oraz nazwę podmiotu, w imieniu którego wykonują połączenie. W działaniu tym oszuści wykorzystują słabe strony sieci GSM, które pozwalają im podszywać się pod dowolny numer telefonu - w tym pod numer np. banku.
Jak przebiega oszustwo?
Oszuści podszywają się pod pracownika banku. W niektórych przypadkach będzie znał imię i nazwisko ofiary, nazwisko panieńskie matki, a może nawet adres. Celem działania przestępców jest potwierdzenie posiadanych informacji i pozyskanie innych dodatkowych informacji. Możliwe jest także, że stosując metody socjotechniczne ofiara będzie nakłaniania do podania jej danych np. do logowania bankowości elektronicznej lub mogą nakłaniać do zainstalowania oprogramowania na komputerze lub telefonie. Jeśli tak się stanie, to oszuści mogą przejąć kontrolę nad urządzeniem ofiary i w ten sposób pozyska od Ciebie dalsze dane, np.: login, hasło, kod z SMS-a autoryzacyjnego.

Efektem tych działań może być kradzież pieniędzy z Twojego rachunku bankowego lub zaciągnięcie zobowiązań finansowych w Twoim imieniu.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, gdy nie masz pewności, że rozmawiasz z pracownikiem banku, w którym masz swoje konto. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy się rozłączyć i we własnym zakresie wykonać telefon do banku.

Autor: Krzysztof Celiński, 2021-02-02, 9:10