Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – ogłasza konkurs nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021.

Ogłoszenie o konkursie nr 5/2021 wraz ze szczegółowymi informacjami oraz dokumentacją znajdują się na stronie internetowej KSOW pod adresem: http://lubelskie.ksow.pl/mias

Autor: Krzysztof Celiński, 2021-01-13, 12:23