Gmina Konstantynów

Portal urzęduZ uwagi na znaczącą liczbę Pacjentów z COVID-19 przebywających w izolacji domowej, w opinii ekspertów, niezbędne jest udostępnienie narzędzi umożliwiających bieżące monitorowanie ich stanu zdrowia.
Dlatego Ministerstwo Zdrowia wdraża program Domowej Opieki Medycznej mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program będzie wykorzystywał pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych Pacjentów.
Program ten ma wpłynąć na bezpieczeństwo Pacjentów, a jednocześnie usprawni pracę Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/domowaopiekamedyczna

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-11-26, 15:08


Załączniki:

1. Program Domowej Opieki Medycznej (pdf)