Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Ministerstwo Zdrowia, za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do rozpowszechnienia plakaty informacyjne dot. bezpieczeństwa epidemicznego i zasad odbywania kwarantanny.

Od kilku miesięcy funkcjonujemy w trudnym czasie epidemii koronawirusa. Warunkiem ochrony przed zakażeniem koronawirusem jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa – prawidłowe noszenie maseczki, częste mycie i odkażanie rąk oraz zachowanie dystansu społecznego.

W związku z powyższym publikujemy elektroniczną wersję plakatów dotyczących ogólnych informacji na temat koronawirusa, oraz zasad odbywania kwarantanny.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-10-15, 9:22


Załączniki:

1. Informacje ogólne (pdf)
2. Informacje ogólne - poziom (pdf)
3. Informacje o kwarantannie (pdf)
4. Zasady kwarantanny (pdf)
5. Informacje dla seniorów (pdf)
6. Seniorze zadbaj o siebie (pdf)