Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk oraz Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich zwracają się z prośbą do mieszkańców naszej gminy o wypełnienie ankiety dotyczącej zmian sytuacji ludności w czasie pandemii.

W założeniach badaniami ankietowymi powinna być objęta jak najbardziej zróżnicowana grupa osób z każdej gminy. Jak ważne jest monitorowanie sytuacji społecznej i ekonomicznej ludności zdajemy sobie sprawę wszyscy. Dlatego też zachęcamy do wypełnienia ankiety. Jest ona anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje od 4-7 minut!

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN_cQl6Ri6RODnmbaE7-Et7tDpFFMAcWGLe78-YymUwk-Ueg/viewform

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-09-30, 9:55