Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rząd chce przeznaczyć pomoc dla rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z COVID–19 oraz brakiem wypłaty pomocy w formie dotacji w związku z  wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Wsparcie będzie dotyczyło rolników, którzy nie otrzymali pomocy w formule pomocy de minimis w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, w tym suszy, w 2019 r. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/jest-pomoc-choc-nie-ma-zgody-na-zwiekszenie-de-minimis

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-07-20, 7:58