Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 zaprasza młodzież mieszkającą na obszarze Programu do wzięcia udziału w transgranicznym konkursie internetowym z okazji Dnia Współpracy Europejskiej 2020 (ECDay).

Zadanie ochrony naszej planety ma dziś kluczowe znaczenie i dlatego hasłem konkursu  jest “TOGETHER FOR GREENER TOMORROW!”.

Celem jest zaangażowanie młodzieży z przygranicznych obszarów Polski, Białorusi i Ukrainy w promowanie jednego z głównych tematów wspieranych przez Program – ochrony środowiska transgranicznego i tworzenia bardziej ekologicznego świata.

Termin składania formularzy elektronicznych upływa 31 lipca 2020 r. (do godziny 12:00 czasu lokalnego).

Szczegóły dotyczące zadań konkursowych, regulamin i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie Programu: https://www.pbu2020.eu/pl/news/1557Autor: Krzysztof Celiński, 2020-07-08, 12:41