Gmina Konstantynów

Portal urzęduBialskopodlaska Lokalna Grupa Działania (BLGD) zaprasza do udziału w przeprowadzeniu procedury aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020.
Efektywność wdrażania przez BLGD Strategii Rozwoju Lokalnego została doceniona przez Samorząd Województwa, który przeznaczył dodatkowe środki na kolejne nabory ogłaszane przez BLGD. Bialskopodlaska LGD otrzymała bonus w wysokości 1 000 000,00 zł, gdyż osiągnęła poziom 78% wartości zawartych umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w stosunku do umowy ramowej - gdzie o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR mogą się ubiegać wyłącznie LGD, które według stanu na dzień 31 sierpnia 2019 r. osiągnęły poziom 65% wyżej wspomnianego wskaźnika.

BLGD mając na uwadze rozwój regionu oraz zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności podejmuje się realizacji działań finansowanych z dodatkowych środków otrzymanych z Samorządu Województwa.

W związku z powyższym zamieszczamy w załączeniu pełną treść informacji oraz formularz zgłaszania uwag, który należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: biuro@blgd.eu , poczta tradycyjną lub osobiście w biurze Bialskopodlaskiej LGD przy ul. Sapieżyńska 2/15 w Białej Podlaskiej. Konsultacje trwają do 6 marca 2020 r.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-03-05, 10:43


Załączniki:

1. Informacja BLGD ws. konsultacji społecznych (pdf)
2. Formularz zgłaszania uwag (doc)