Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie organizuje konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń działających na ich prawach. Aktywność Kół z roku na rok rośnie, a Panie mogą pochwalić się bardzo bogatym dorobkiem –zarówno kulinarnym, jak i rękodzielniczym, dlatego też Marszałek Województwa Lubelskiego, chcąc pokazać ich osiągnięcia, zachęca do udziału w tym specjalnym przeglądzie, podczas którego zaprezentowana zostanie twórczość członków KGW z terenu województwa lubelskiego.

Zachęcamy do udziału w konkursie wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Konstantynów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Organizatora.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-02-14, 11:28