Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej, podaje do publicznej wiadomości Rozporządzenie uchylające rozporządzenie w sprawie zarządzenia sanitarnego odstrzału dzików na terenie gmin powiatu bialskiego. Przepisy wchodzą w życie z dniem 15 lutego 2020 r.

W załączeniu treść Rozporządzenia nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej z dnia 11 lutego 2020 roku.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-02-13, 11:51


Załączniki:

1. Rozporządzenia nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej z dnia 11 lutego 2020 roku (pdf)