Gmina Konstantynów

Portal urzędu


  Każdy producent rolny, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT potwierdzające zakup. Faktury lub ich kopie muszą być załączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

  Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi:

  • 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych,
  • 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

  Terminy składania wniosków:

     • w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od  1  sierpnia  2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
     • w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni   wniosek   do   wójta,    burmistrza    lub    prezydenta    miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

     Pieniądze wypłacane będą w terminach:

     - 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

     - 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

     gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

     Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

     Autor: Krzysztof Celiński, 2020-02-04, 14:12